Veľká noc bude v kostoloch bez veriacich

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária. Biskupi pripomínajú, že sa nachádzame vo výnimočnej situácii a aj bežné omše sa nebudú slúžiť do odvolania. Biskupi uvádzajú, že treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa veľkonočných sviatkov.

Komentáre