IT akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy

Pre učiteľov a žiakov pribudla ONLINE priestore ďalšia študijná pomôcka. Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia, ktorého partnerom je aj UPJŠ v Košiciach, je v súvislosti s aktuálnou situáciou, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. Jedná sa predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku. Na webovej stránke itakademia.sk sú k dispozícii učebné materiály pre žiakov a pre učiteľov online workshopy jednotlivých predmetov. Sprístupnený je taktiež aj archív popularizačných aktivít pre študentov – prednášok z IT čajovní či Nobelovských prednášok.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku