Slovenský Červený kríž pomáha ako sa len dá

V Košiciach sa Červený kríž aj naďalej snaží poskytovať svoje služby a pomáhať všetkým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Začali poskytovať vydávanie obedov pre seniorov. Táto služba je seniormi vyhľadávaná a navyše k obedu dostanú rúško. I keď je režim obemedzený aj naďalej je poskytovaná napríklad opatrovateľská služba v domácnostiach seniorov. Špecializované sociálne poradenstvo funguje prostredníctvom telefonickej a mailovej komunikácie. Plánované je aj spustenie rozvozu obedov pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením. Zároveň prebieha šitie rúšok dobrovoľníkmi, ktorí dostanú materiál a doma šijú tieto ochranné prostriedky.

Komentáre