Začínajú opravovať výtlky po zime

Jar už tradične patrí opravám výtlkov. Inak tomu nie je ani v tomto roku. V súvislosti s tým musia Košičania očakávať viaceré krátkodobé dopravné obmedzenia na uliciach, kde sú opravy výtlkov nevyhnutné. S opravami sa začalo na trasách košickej mestskej hromadnej dopravy a na medzisídliskových miestnych komunikáciách. Neskôr sa pristúpi aj k opravám na menej frekventovaných komunikáciách.

Komentáre