Dominanty Košíc – budova KSK

Vojenstvo zohrávalo naprieč dejinami dôležitú úlohu v každej spoločnosti. Bohatá vojenská história je spojená aj s našou metropolou východu. Hlboko sa zapísala do múrov a spomienok mnohých budov a ich obyvateľov.

Samotná budova, kde dnes sídli Košický samosprávny kraj, začala vznikať už v roku 1901. Z tohto roku sú datované aj prvé plány. V tejto budove, ako v prvej v meste, bola použitá technická novinka. Boli to betónové stropné preklady. Svojmu účelu začala slúžiť až v roku 1909, kedy sa tu nasťahovali prví vojaci. V 50. rokoch tu bolo niekoľko rokov aj sídlo Oresného národného výboru v Košiciach.

Charakterickým štýlom pre túto stavbu je vojenská secesia. Tento archetektonický sloh je typický pre prvú dekádu 20. storočia, kedy doznieva rakúsko-uhorský architektonický rozmach. Na budove sa nachádza niekoľko pozoruhodných fragmentov. Sú nimi napríklad kartuše, ktoré sú na priečelí a zároveň na pôvodnej liatinovej secesnej bráne. Srdcom budovy je zrdkadlová sála, kedysi známa ako generálska. Odohrávali sa tu všetky dôležitejšie historické udalosti nielen vojenského, ale aj politického a spoločenského života. Okrem vojenskej histórie, ktorá dýcha z každej strany, atmosféru dotvárajú aj interiérové prvky.

Pozoruhodnou postavou v československých vojenských dejinách, ktorá je spojená s týmto miestom, bol zemský vojenský veliteľ – generál Jozef Šneidárek. Vypracoval sa z obyčajného vojaka cudzinecekej légie na veľiteľskú špičku. Budovu KSK navštívili prezidenti ako napríklad armádny generál Ludvík Svoboda alebo doktor Gustáv Husák.

Ďalšia z dominánt odhalila fragmenty svojej existencie. Nechala nás nahliadnuť do svojej trinástej komnaty a v spoločných spomienkach rozpovedala svoj príbeh.

Komentáre