Používate na internete dostatočne silné heslá?

123456 či slovíčko heslo – to sú najčastejšie heslá, ktorými chránime svoje účty na internete. Ak máte jedno z nich, robíte chybu. Minimum osem znakov či striedanie veľkých a malých písmen či čísel nestačí.

„Ideálne je, aby heslo nemalo nič spoločné s našimi dátami, to znamená, aby to nebola žiadna časť z nášho dátumu narodenia, rodného čísla, aby to nebola časť nášho mena, časť mena rodinného príslušníka, psa, zvieraťa,“ vysvetlil Branislav Ondrík, vedúci oddelenia riadenia vnútorných procesov MMK.

Najideálnejšie heslá sú počítačom generovaný náhodný rad znakov a samozrejme platí, že pre každý účet sa odporúča iné heslo. „Najviac zabezpečené heslo by malo byť heslo od emailovej adresy, lebo emailovú adresu používame aj v budúcnosti na aktiváciu alebo zmenu hesiel v prípade iných účtov,“ doplnil Ondrík.

„Niekto, kto mi hekne heslo a ja som prihlásený na nejakom portáli, na ktorom mám svoje fotky či osobné informácie alebo na sociálnej sieti, v podstate mi zruší identitu,“ vysvetlil možné následky slabého hesla Branislav Ondrík.

Dôležité nie je len vytvoriť si dobré a silné heslo, ale odporúča sa ho meniť približne každé tri mesiace.

„Viac menej tam ide o to, aby to nehekol nie tak človek, ako skôr robot,“ ukončil B. Ondrík.

Komentáre