Koronavírus prerušil výučbu košických univerzít

Šírenie koronavírusu zastavilo aj prezenčnú výučbu na košických univerzitách. Dve z nich budú nateraz uzatvorené až do 22. marca.

„Krízový štáb rozhodol o prerušení prezenčnej výučby, ktorá sa týka všetkých študentov prvého, druhého aj tretieho stupňa,“ uviedol prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.

„Prerušujeme prezenčnú formu štúdia, prechádzame na formu distančnú. Výučba ďalej prebieha, avšak nie klasickou formou, kedy študenti navštevujú priestory univerzity,“ vysvetlil hovorca UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

„To opatrenie je veľmi efektívne. Keď máte epidémiu, najefektívnejším opatrením je zamedziť stretávanie veľkého počtu ľudí, ktorí prichádzajú z mnohých miest. Ak prerušíme na 14 dní vzájomné kontakty, tak výrazne znížime šancu aj matematickým modelom na šírenie infekcie,“ uviedol Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP.

„Neznamená to, že naši študenti sa nebudú ďalej vzdelávať. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou, to znamená, že naši študenti budú mať k dispozícii elektronické materiály, bude prebiehať samoštúdium,“ vysvetlil Lumnitzer.

Obmedzenia sa dotkli aj fungovania internátov. „Bolo dôrazne odporúčané našim študentom, Slovákom, aby odišli z internátov do svojho trvalého bydliska,“ uviedol Lumnitzer. „To však nie je možné pri zahraničných hosťoch a účastníkoch programu Erasmus plus, títo majú odporúčanie nevycestovávať ďalej do zasiahnutých oblastí a tretích krajín,“ uviedol Zavatčan z UPJŠ.

Komentáre