V košickej MHD bojujú proti šíreniu koronavírusu

Dopravný podnik v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu vykonal mimoriadnu komplexnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD. Spočíva v dezinfekcii madiel vo vozidlách nad rámec ich bežnej každodennej hygienickej údržby. Bude sa na to využívať tzv. vírusinaktivačná dezinfekcia, resp. dezinfekcia na báze chlóru. Bude sa vykonávať zhruba trikrát denne po pristavení autobusov do garáží a električiek do vozovne. Jednu električku typu Vario je schopný jeden pracovník vyčistiť za 2 až tri hodiny, dlhšie električky aj za 4 až 5 hodín.

Komentáre