Dominanty Košíc – Miklušova väznica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Každé miesto má svoju dušu. Tie staré duše toho veľa prežili a veľa toho pamätajú. Nesú v sebe spomienky smrteľníkov. My sme sa vydali po ich stopách ďaleko do minulosti.

Východoslovenské múzeum umiestnilo do Miklušovej väznice expozíciu Košické storočia a Katov byt. V rámci nej sú prezentované napríklad dejiny väzenstva a ukážka dobového mučenia. Na nádvorí sa kedysi nachádzalo dvorné krídlo. To bolo zbúrané počas renovácie v rokoch 1941 – 43. Počas fungovania väznice však zohrávalo dôležitú úlohu. Archeologický výskum priniesol viaceré zaujímavé zistenia. Vo vrstvách boli objavené zvyšky neskoro stredovekých objektov. Väznica v sebe ukrýva mnoho zaujímavých priestorov. V miestach niekdajšej kuchyne sa nachádza napríklad otvor, cez ktorý dostávali uväznení svoj prídel potravy. Vo väzení sa istú dobu nachádzala aj kaplnka. Nedochovali sa však informácie kde presne bol zriadená. Vo väznici sa vykonávala aj tortúra, čiže mučenie. Neslúžila však na potrestanie, ale na odstrašenie a predovšetkým na získanie svedectva. Táto metóda bola v tých časoch platným spôsobom vypočúvania. Ďalšie stupne tortúry boli napríklad drvič palcov, španielska čižma či lámanie na kole. Pod ťarchou bolesti sa ľudia priznávali aj ku skutkom, ktoré nespáchali. Dochádzalo tak k mnohým justičným omylom. Objekt je opantaný rôznymi udalosťami, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru. Zariadenie tohto typu neobišla ani zubatá s kosou. Udiali sa aj ojedinelé prípady, ktoré šokovali vtedajšie obyvateľstvo.

Objekt Miklušovej väznice sa využíva aj na rôzne podujatia, ktoré sú vo veľkej obľube verejnosti. Do budúcnosti je zámerom múzea inovovať expozíciu, ktorá by sa mala podbrobne venovať dejinám väzenstva v Košiciach.

Komentáre