VSG má za sebou úspešný rok 2019

Uplynulý rok bol vo Východoslovenskej galérií veľmi úspešný. Už v roku 2018 galéria zaznamenala výraznejší nárast návštevnosti. V tomto trende pokračovala aj v uplynulom roku kedy ju navštívilo viac ako 35 tisíc ľudí. V uplynulom roku galéria pripravila 16 výstav a zorganizovala 55 kultúrnospoločenských podujatí. Pre lepšiu orientáciu pre internetových používateľov bola v máji 2019 spustená nová webová stránka. 
Rok 2020 bude vo Východoslovenskej galérii naozaj pestrý.

Komentáre