7140+ nová pozoruhodná výstava VSG

Východoslovenská galéria otvára výstavu v ktorej predstaví nové umelecké diela. Zbierkový fond galérie sa zameriava na štyri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, povojnové umenie a najnovším okruhom je súčasné umenie. Výstava predstavuje rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť. Diela sú inštalované nezávisle na chronologickom poradí či výtvarnej technike. V rokoch 2015 až 2020 získala Východoslovenská galéria do svojich zbierok desiatky nových kvalitných diel regionálneho, ale aj stredoeurópskeho významu. Výstava potrvá od 21. februára do 31. mája 2020.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku