Festival amatérskych divadiel 2020

Kasárne/Kulturpark cez víkend žili divadlom. Festival amatérskych divadiel po roku opäť ponúkol rôznorodé žánre a pestrú paletu divadelných hier. Počas troch festivalových dní ste si mohli pozrieť až 8 divadelných predstavení amatérskych divadiel. Tie chceli odprezentovať svoj talent a nadanie.

„Cieľom festivalu amatérskych divadiel je dať priestor amatérskym divadlám, aby sa odprezantovali na profesionálnom stage-i. “ Matúš Binc, projektový manažér K13

Všetkých ochotníkov, ktorí sa odprezentovali , spájalo jedno, láska k divadlu, chuť sa , navzájom inšpirovať a ďalej na svojom prejave pracovať. Rady a skúsenosti ale i objektívnu kritiku dostali totiž od tých najpovolanejších hercov Michala Iľkanina a Petra Cibulu.

„Ja som si všímal celkový prejav na javisku. Prácu režiséra, či ako pracujú s daným textom.Každá inscenácia bola iná, takže sme si všímali viacero aspektov. Mne najviac vadí, keď nás herec prestane po dvoch minútach baviť. “ Michal Iľkanin, herec

Snažili, sme sa poukázať na to, čo určite nie je správne v tej ich tvorbe. Je komplikovanejšie odstrániť zle návyky, ako naučiť sa tie správne“ Peter Cibula, herec

Celkovo sa predstavilo 8 amatérskych divadiel.
Okrem neprofesionálnych divadiel skúšajúcich vo výmenníku Brigádnická to bol divadelný súbor z Cinobane a Michaloviec , ochotnícky súbor z Raslavíc, sociálne divadlo Hopi Hope a združenie špeciálnych pedagógov.
Vďaka rôznorodosti žánrov si na svoje prišli napríklad milovníci drámy, pri predstavení hry od Júliusa Barč-Ivana s názvom Matka v podaní ochotníckeho divadla NA SKOK.

Svoje zastúpenie mali i rozprávky a veselohry, ktoré si pripravili divadlo z krabice či sociálne divadlo hopi hope.

Po troch dňoch festivalu si divadelníci odnášali cenné rady od skúsených hercov ale najmä chuť na sebe pracovať i naďalej.

Komentáre