Kontroly v MHD odhalili desiatky previnilcov

Od začiatku roka odhalili policajné kontroly vo vozidlách košickej mestskej hromadnej dopravy až 50 previnilcov. Ide o kontroly dodržiavania platného prepraveného poriadku s dôrazom na to, aby z prepravy boli vylúčení cestujúci bez platného cestovného lístka alebo tí, ktorí svojim správaním alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim. Mesto vyzýva obyvateľov, aby nahlasovalo kritické linky na telefónnom čísle 055/6407431.

Komentáre