Kone pomáhajú liečiť ľudí

Hipoterapiu, teda liečbu koňmi môže využívať takmer každý. Odporúča sa napríklad pre ľudí s depresiami, závislosťami, autizmom, či poruchami správania. Po fyzickej stránke hipoterapia blahodarne pôsobí na neurologické a ortopedické poruchy, či interné ochorenia. Sila zvierat sa už dávno využíva na liečebné účely. Čoraz častejšie sú s týmto zámerom vyhľadávané aj kone. Tieto aktivity majú nielen fyziorehabilitačné, ale aj sociálne účinky, ktoré pozitívne vplývajú na ľudí s fyzickým alebo psychickým handicapom. Tieto fascinujúce zvieratá pomáhajú človeku od nepamäti, preto si zaslúžia našu pozornosť a vďaku.

Komentáre