Popolníkové referendum na sídlisku KVP

Na sídlisku KVP sa v uplynulých dňoch vedenie rozhodlo, že medzi obyvateľmi, urobí malý sociálny experiment. Na najvyužívanejšej autobusovej zastávke Moskovská nainštalovali netradičný popolník. Cigaretové ohorky patria medzi najčastejšie vyhadzované odpady, ktoré sa nachádzajú voľne pohodené v prírode. Každoročne ich ľudia odhodia odhadom 4,5 bilióna. Popolník, prostredníctvom ktorého môžete hlasovať, má pomôcť tento škodlivý odpad eliminovať. Takýto experiment už majú napríkald v Prievidzi. ,,A tak sme oslovili Prievidzu, odkiaľ túto nádobu mali, zistili sme, že je to bratislavská neziskovka, ktorá podporuje takýto projekt. Išli sme do oslovenia tejto neziskovky a oni nám túto nádobu zapožičali na mesiac.´´, prezradil starosta sídliska KVP Ladislav Lörinc. Anketovú otázku na popolníku si vedenie KVP vymyslelo samo. ,, Napríklad v Barcelone použili futbalovú otázku -kto je lepší futbalista – Messi alebo Ronaldo. A my sme sa rozhodli dať takúto ľahkú nepolitickú tému či vyhrajú HC Košice titul alebo nie. S tým, že predpokladáme, že šport baví ľudí oveľa viacej ako nejaká politika.´´ doplnil Lörinc. A zdá sa, že fajčiari majú vo svojom názore jasno. Košickým hokejistom pri získaní titulu veria. Podľa ich názoru je v okolí málo košov a preto takúto novinku vítajú. Odpovede na otázku kde zahasujú cigarety boli rôzne. ,,Hľadám väčšinou popolníky, ale keď nenájdem tak to zahodím kde to príde.´´, bola odpoveď obyvateľa KVP. ,, Ja to hádžem furt do odpadu.´´, prezradila nám pani čakajúca na autobus. Obyvatelia KVP už dlhodobo pociťujú problém s cigaretovými ohorkami. ,,Píše nám strašne veľa ľudí, že s tým majú problém pri bytových domoch pod balkónmi a takisto či chceme alebo nie, ľudia fajčia pri čakaní na autobus v okolí zastávok. Aj preto sme sa rozhodli umiestniť túto nádobu v blízkosti zastávky aby tí ľudia, ktorí predtým hádzali špaky na zem, si to skúsili takouto hravou formou.´´, uzavrel Lörinc. Inovatívny popolník bude na Moskovskej nasledujúci mesiac. Ak by sa nádoby osvedčili starosta je ochotný ich osadiť na viacerých miestach.

Komentáre