Svetový deň proti rakovine

Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Dôležitá je individuálna prevencia. 4. februára 2020 si pripomíname 20. výročie Svetového dňa proti rakovine. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny. K tejto iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine. „Ja som a ja budem“ – je tohtoročným heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine. Cieľom je vzbudiť v jednotlivcoch zamyslenie sa nad tým, ako môžu oni sami konať v záujme prevencie vzniku rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej.

Komentáre