Kontrolný deň na cintorínoch ukázal mnohé nedostatky

Kontrolný deň v košickom krematóriu a na Verejnom cintoríne ukázal pohrebiská v žalostnom stave. Po prevzatí ich správy mestskou zeleňou sa problémy začínajú postupne riešiť.

„Tie priestory sú naozaj v katastrofálnom stave, desať dvadsať rokov neudržiavané, splesneté kancelárie, hygiena, sanita v príšernom stave. Toto všetko prechádza postupne rekonštrukciou, obnovou,“ zhodnotil situáciu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Zároveň zdôraznil aj potrebu vytvoriť pre zamestnancov dôstojné podmienky hodné 21. storočia.

„Budeme investovať mnoho peňazí. V rozpočte je približne 120 000 eur na to, aby sme opravili aj kremačné pece, niektoré veci sa už začali robiť, aby sa urobili rôzne ochranné nátery, opravila sanita,“ dodal primátor.

Pri preberaní pohrebísk sa kládol veľký dôraz na riadne prevzatie dokumentácie s nájmami pohrebných miest. „Aby hlavne ľudia nemali problémy, aby vedeli, kedy majú prísť zaplatiť za prenájom hrobového miesta, komu majú zaplatiť,“ povedala riaditeľka Správy mestskej zelene v Košiciach Marta Popríková.

„Prioritou bolo prevziať cintoríny a zabezpečiť ich chod v čo najkratšom možnom termíne. Nám sa to podarilo po jednom technickom dni, kedy sme nevykonávali obrady,“ povedal riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Aj na Verejnom cintoríne Správa mestskej zelene po prevzatí objavila niekoľko vážnych problémov.

„Niektoré technické veci ako schodište, dlažba, kolumbárium si nutne vyžadujú zabezpečiť opravy. Budeme sa snažiť zabezpečiť mnohé veci vo vlastnej réžii, čo pôjde,“ dodala Popríková. Ešte tento rok sa opravy dočká centrálne schodisko, niektoré poškodené steny v kolumbáriu či pokrivená dlažba. Cintorín v najbližšej dobe čaká aj veľké upratovanie.

Komentáre