Chrípka zatvára školy v Košiciach aj v okolí

Chrípka zatvára školy v Košiciach. Na konci januára mali chrípkové prázdniny žiaci z 27 škôl a škôlok na území mesta a v okolí.

„Kvôli zvýšenému výskytu chrípky sme na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a po dohode s riaditeľmi základných a materských škôl museli pristúpiť k dočasnému prerušeniu ich prevádzky,“ povedal hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Pokiaľ by sa nezatvorili, tak je veľký predpoklad, že by to šírenie nákazy gradovalo a tým pádom by bolo stále viac a viac chorých detí. A tým pádom prerušujeme cyklus šírenia nákazy, deti rozpustíme a tak neprichádzajú navzájom do styku,“ povedala Katarína Strmenská z odboru hygieny a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

Hovorca mesta dodáva, že vzhľadom na vývoj situácie sa dá očakávať, že počet dočasne zatvorených škôl v našom meste bude v najbližších dňoch narastať.

„Vedenia škôl v takomto období každodenne ráno zisťujú, aký je počet detí, ktoré prišli do školy. Zisťujú teda počet absentujúcich detí na školách,“ vysvetlila Strmenská.

Ak počet chýbajúcich detí presiahne 20%, riaditelia musia konzultovať situáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

„Ako prvé opatrenie nedoporučujeme hromadné akcie, to znamená napríklad karnevaly či iné zhromaždenia, ktoré na školách existujú, krúžky,“ dodáva Strmenská z RÚVZ v Košiciach. Tiež sa školám odporúča vetrať a intenzívnejšie dezinfikovať. Ak však dôjde k skokovému nárastu chýbajúcich detí, škola sa uzavrie.

Komentáre