Výnimočná kniha o Košiciach z rokov 1918 – 1938

VIETE AKO VYZERAL ŽIVOT V KOŠICIACH PRED 100 ROKMI?
Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo pozoruhodnú knihu, ktorá zachytáva obdobie medzivojnového diania v našom meste. Čitatelia majú možnosť v knihe nájsť vyše 100 unikátnych záberov a rôznych dokumentov k politickým a spoločenským udalostiam. Pre záujemcov je k dispozícii v lektorniach Východoslovenského múzea.

Komentáre