KSK zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach

Košický samosprávny kraj reaguje na pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti. V roku 2020 preto zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach. Najviac podnetov od obyvateľov sa týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku