Mesto začalo s opravami výtlkov na cestách

Mesto Košice začalo s opravou havarijných stavov výtlkov na hlavných dopravných ťahoch a cestách, kde premáva mestská hromadná doprava. Na opravy používa tzv. náhradné asfaltové zmesy použiteľné v zimnom období. Na „zalepenie“ výtlkov sa používa studená asfaltová zmes a vo výnimočných prípadoch aj liaty asfalt. Dôvodom, prečo tak mesto začalo robiť už od januára je to, aby nemuseli motoristi čakať na súvislé opravy ciest počas jari. Mesto tiež vyzývy obyvateľov, aby nahlasovali výtlky emailom na vytlky@kosice.sk

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku