Luník IX zaujal svetoznámeho fotografa Borisa Josepha

Materská škôlka na Luníku IX. sa snaží už dvadsaťdva rokov vzdelávať a vychovávať rómske deti od 3 do 7 rokov. V ôsmich triedach sa nachádza spolu 111 detí, pričom kapacita škôlky je naplnená na sto percent.

„V života každého človeka je veľmi dôležité, že ak sa mu nedostane takého vzdelania a výchovy zo strany dajme tomu rodičov, tak je druhou šancou pre tieto deti, aby materskú školu navštevovali a pripravovali sa takto na život,“ povedala Anna Klepáčová z Materskej škôlky na Hrebendovej ulici na Luníku IX.

O škôlku je zo strany rodičov veľký záujem, rodičia si začínajú uvedomovať potrebu vzdelania.

„Predtým tí rodičia nekládli na popredné miesta vzdelanie, ale už teraz veľmi veľa rodičov si uvedomuje, že bez toho vzdelania to nepôjde,“ dodáva Klepáčová.

Priestor škôlky tak vytvára obrovský kontrast s vonkajším prostredím sídliska. Práve takýto priestor láka francúzskeho fotografa, ktorý cestuje po celom svete a dokumentuej život marginalizovaných skupín obyvateľstva.

„Žijeme v globalizovanom svete a ľudia sa na seba začínajú podobať. Avšak medzi marginalizovanými skupinami obyvateľstva sa nájdu výzorovo veľmi zaujímavé typy. Títo ľudia sú pre umeleckú fotografiu veľmi atraktívni,“ povedal francúzsky fotograf z Paríža Boris Joseph. Jeho fotografie pravidelne uverejňujú svetové denníky a časopisy a vystavuje prakticky po celom svete. Na Luníku IX. hľadá podobné črty obyvateľov s niektorými etnikami v Indii.

„Bol som vo vojnových zónach, ako je napríklad Sýria. Tu, na Luníku IX je šokujúce to, že sme v Európe, ale ani na frontových líniách som nevidel natoľko zničené budovy ako tu. Veľmi dôležité je mať v teréne tlmočníka, ktorý zohráva rolu sprostredkovateľa. Tlmočník sa ujme slova ako prvý, nadviaže s ľuďmi kontakt, rozpráva sa s nimi, získa si ich dôveru a až následne na to vznikajú kvalitné zábery,“ dodáva fotograf Boris Joseph.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku