Prvá pomoc na svahu

Zimné športy obľubujú všetky vekové kategórie od detí po seniorov. Na svahu však okrem zábavy treba dbať na bezpečnosť, aby sme sa vyhli zraneniam a úrazom. V našej reportáži sa dozviete potrebné rady a doporučenia, ktoré Vám v hraničných situáciách môžu zachrániť život.
Najdôležitejším aspektom je, aby si každý zvážil svoje schopnosti a išiel na svah, ktorý zodpovedá jeho zručnostiam. Menej zdatní lyžiari a snowboardisti by mali dať prednosť miernejším svahom pred tými strmými.
Lyžiar pri zjazde môže vyvinúť rýchlosť až 40 km/h a zrážka s iným lyžiarom, či návštevníkom svahu, môže mať fatálne následky s tragickým koncom. Platí aj jedno prísne pravidlo, ktoré môžu niektorí podceniť. Alkohol na svah nepatrí. Pri úraze treba upovedomiť ostatných zúčastnených, že na svahu leží osoba, ktorá potrebuje pomoc. Odporúčané je tiež vhodné označenie, aby vedeli, že došlo k nehode. Dôležité je zistiť základné životné funkcie zraneného,  či je pri vedomí, či dýcha a či má krvný obeh. Pomoc privoláte prostredníctvom tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby alebo sa obrátite na obsluhu svahu, či lyžiarsku službu.

Komentáre