Košické osobnosti – Peter Gombita

„BEZDOMOVCI MÔJ ŽIVOT ZMENILI K LEPŠIEMU“
„Keď sa ma ľudia pýtali, že čo vám tí bezdomovci dali, alebo či sú vám vďační, tak ja hovorím, ja som dostal viacej než som im dal.“

Peter Gombita je katolícky kňaz, venujúci sa dlhoročne chudobným a ľuďom bez domova.
Narodil sa v dedinke Pakostov, neďaleko Domaše. Pôvodne nechcel byť kňazom, sníval o rodine. Nakoniec sa však rozhodol že kňazstvo pôjde študovať. V našej relácii spomína aj na veľmi náročné obdobie v seminári aj neskoršiu kňazskú činnosť.

Ako kňaz začínal v Košiciach na Juhu. „Vždy som prosil: Pane Bože, len takú najmenšiu faru aká je, lebo som si nebol až taký istý, no začalo to presne opačne“. Neskôr pôsobil ako farár vo Svidníku vyše 15 rokov, kde začínal budovať novú faru a zázemie, postavil 10 budov. Popri svojej pastoračnej činnosti sa stretával s chudobou a problémom bezdomovectva.

V čase, kedy už pôsobil v Košiciach, popri práci farára ponúkol pomoc sestričkám Vincentkám a mestu s problémom bezdomovectva v Košiciach. „Pri Košiciach mala správa mestskej zelene schátrané kancelárie a mesto nám ich ponúklo, tak sme ich zobrali a pomaličky sme ich začali opravovať a sťahovať sa tam. Dnes sa tu stavia cesta, domčeky, je to taký obytný priestor, alebo malá dedina.“

Otec Gombita je známy aj svojimi behmi za chudobných. „Ako upriamiť pozornosť ľudí na chudobných? Najprv musíte čosi urobiť, aby si ľudia všimli vás a povedali si, to je blázon, prečo to robí? A potom vždy tento beh bol pre chudobných,“ vysvetľuje v relácii kňaz, ktorý spolu so svojimi spolupracovníkmi a niektorými bezdomovcami odbehli tisícky kilometrov, aby tak upozornili na to, že je potrebné pomáhať chudobným. „Každý vo svojom prostredí môže nejako pomôcť chudobným. Či občan, či farár, či učiteľ, každý zo svojho, svojim spôsobom.“

Príbeh tohto výnimočného Božieho služobníka, si pozrite v novom diele Košických osobností.

Komentáre