Nový logistický park pri Košiciach

Pri Košiciach by mohlo v budúcnosti vzniknúť nové prekladisko tovarov. Krajské zastupiteľstvo schválilo vznik obchodnej spoločnosti GLIP, ktorej cieľom bude získať osvedčenie o významnej investícii, čím sa vytvoria nevyhnutné základné predpoklady pre začiatok rokovania s potenciálnymi partnermi.

„Ja verím, že tento logistický park na rozhraní Európskej únie a Ázie bude vybudovaný práve u nás, v Košickom samosprávnom kraji. Viacerí odborníci nielen veria, ale sú aj presvedčení, že to bude obrovská príležitosť pre nielen Košický kraj,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

„Košický samosprávny kraj a zároveň mesto Košice dávajú jasný signál pre všetkých investorov a pre všetkých hráčov na logistickom a prepravnom trhu, že Košice sú pripravené byť súčasťou Hodvábnej cesty a Košice sú pripravené vytvoriť nové pracovné príležitosti,“ uviedol Dušan Trnka zo spoločnosti Interport.

Globálny logistický industriálny park by mal vyrásť v lokalite Bočiar, kde sa končí širokorozchodná trať z východu. Lokalita zodpovedá základným parametrom – má dobrú napojenosť na hlavné dopravné trasy a dostatok relevantnej pracovnej sily. Lokalita Bočiar s rozlohou 560 hektárov môže vytvoriť voľnú kapacitu na prekládku pre 500-tisíc kontajnerov ročne.

Komentáre