Veľtrh vzdelávania Pro Educo

Slovenské i české univerzity, vysoké školy, stredné školy z regiónu, vzdelávacie inštitúcie i renomovaní zamestnávatelia. Aj toto mohli zažiť návštevníci medzinárodného veľtrhu Pro Educo.
Pro Educo je vhodné predovšetkým pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na vysokej škole alebo o prvom uplatnení na trhu práce. Ďalej pre žiakov základných škôl, ktorí si vyberajú svoju strednú školu, pre záujemcov o doplnkové vzdelávanie, či vzdelávanie popri zamestnaní.

Komentáre