Východ nie je EXIT

V košickej Tabačke sa uskutočnil v poradí tretí ročník konferencie Východ nie je EXIT. Tá sa zaoberala najmä problémom migrácie mladých ľudí preč z východného Slovenska.
Východ nie je EXIT je apolitická iniaciatíva. Chce spájať jednotlivcov, súkromné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, záujmové a občianske združenia, nadácie a ďalšie subjekty, ktoré majú reálny záujem aktívne riešiť problém odlivu mladých ľudí z regiónu.
Slovenskú republiku každoročne opustia desiatky tisíc mladých ľudí. Podľa opakovaných prieskumov sa drvivá väčšina z nich neplánuje vrátiť. Takýto faktor, v spojitosti so znižujúcou sa pôrodnosťou, predstavuje ohrozenie spoločensko-ekonomického rozvoja.

Komentáre