Košické osobnosti – Peter Krcho

Neonatológii sa venuje už vyše 30 rokov a za ten čas vyšetril obrovské množstvo novorodencov. Peter Krcho vo svojom odbore patrí medzi svetovú špičku.
„V Košiciach sme budovali niečo, čo teraz je ako tak vybudované a treba to udržať aby to fungovalo ďalej.
Niektorí hovoria, že vybudovať niečo je mnohokrát ľahšie ako to udržať. Na to by sme nemali zabúdať. Pokiaľ by som veľmi chcel, asi by som vedel pracovať aj v zahraničí. Ale prečo? Ja si myslím, že mali by sme si vážiť to čo je tu a to udržiavať a rozvíjať. A my máme obrovské možnosti a perspektívy čiže treba využiť to, že keď tu niečo nie je ešte ideálne, tak poďme to vybudovať a zlepšiť.“

Komentáre