Pravidelné čistenie – prevencia proti požiarom

Staráte sa o svoj komín svojpomocne? Mnohí berú čistenie do vlastných rúk, to sa však neodporúča. Toto si uvedomujú aj poisťovne, ktoré zväčša nepreplácajú škody po požiaroch zapríčinených neodborným čistením komínov. Nezabudnite si preto po čistení od kominára vypýtať potvrdenie. Kontrolu, čistenie a revíziu by teda mala robiť osoba, ktorá má na to príslušné oprávnenie.
Dôležitá je aj kvalita paliva. Čím je menej kvalitné, tým produkuje viac nečistôt schopných zachytiť sa na stenách komína a údržba preto musí byť častejšia. Bez ohľadu na to, aký máte kotol či komín, ak pri zapnutí kotla cítiť dym, je potrebné ho ihneď odstaviť a zavolať kompetentnú osobu, ktorá zabezpečí vyčistenie.
Frézovanie je technika, ktorá slúži na rekonštrukciu starých komínov. Pomomocou nej sa zväčšuje vnútorný prieduch. Staré komíny sú jednozložkové – to znamená z tehly a malty. Po vyfrézovaní sa následne inštaluje nerezová vložka.
Komíny je vhodné dávať si čistiť v priebehu celého roka. Najväčší nápor je však zvyčajne tesne pred zimou. Pri včasnom zistení nedostatkov sa dá zabrániť mnohým problémom a hlavne najväčšej hrozbe – teda požiaru. Komín sa čistí z troch základných miest, t.j. zo strechy, cez komínové dvierka na poschodí a pri päte komína. Pri zanedbaní starostlivosti hrozia majiteľom nehnuteľností aj pokuty.

Komentáre