Podpora mobility za prácou

Na podporu mobility za prácou pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí z evidencie odídu a začnú pracovať, ponúkajú úrady práce viaceré príspevky. Bližšie informácie sa dozviete v našej reportáži.

Komentáre