Povinné čipovanie psov

Všetky psy chované v Slovenskej republike musia byť začipované. Túto povinnosť zaviedla novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Bližšie informácie sme zisťovali za Vás.

Komentáre