Sv. Alžbeta Uhorská patrónkou Košíc

Už v trinástom storočí sa svätá Alžbeta objavuje na pečati mesta Košice. Až teraz sa však stane aj jeho patrónkou. Svoj život zasvätila tým najbiednejším a je tak vzorom aj pre súčasnú spoločnosť.

Komentáre