Verejné a neverejné vypočutia kandidátov

Transparentný výber riaditeľov mestských podnikov v Košiciach, prebieha prostredníctvom neverejných a verejných vypočutí. Vybraní uchádzači sú povinní na základe obdržaných podkladov a verejne dostupných informácií vypracovať a predložiť Stratégiu rozvoja organizácie.

Komentáre