Technická univerzita v Košiciach opäť otvorila svoje brány. Zameriava sa na prepojenosť technických poznatkov s tými praktickými. Svojich študentov tak pripravuje na budúci pracovný život.

Komentáre