Opera Nabucco v Amfiteátri

Svetoznáma zborová opera Nabucco zaznela v Košickom Amfiku v rámci Open air opera tour 2019.

Komentáre